32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

رفع ایراد شیشه بالابر پراید

برطرف نمودن ایرادات عملکردی مجموعه شیشه بالابر برقی  گروه X100

در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﻳﭙﺎ X100  ﺑﺎ اﻳﺮاد در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗی ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮادات ﻛﻠﻪ ﻛﺮدن و ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، ﻣﻘﺘﻀی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻜﺮدی ، ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ را ﺑﺮرﺳی ﻧﻤﻮده و از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . ﺑﺪﻳهی اﺳﺖ رﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﻛﻤﺎفی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت در ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬﺎ در دوره ﮔﺎرانتی" ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺪ "  PDX100TI1J/1/1 در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻓنی ( ﺑﺨﺶ ﺑﺪﻧﻪ ) در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻓنی ﻣﻬﻨﺪسی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ، می ﺑﺎﻳﺴتی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.

shishe balabar x100 1

 shishe balabar x100 2shishe balabar x100 3shishe balabar x100 4دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد شیشه بالابر پراید

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1