32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد

پله ای کارکردن شیشه بالابر دنا

رﻓﻊ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ در دنا و سمند ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی دﻧﺎ و ﺳﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ SMS ، ﺑﺎ اﯾﺮاد ﭘﻠﻪ ای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ( ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻫﺎ ﮐﺮدن و ﻓﺸﺮدن ﻣﺠﺪد ﮐﻠﯿﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ایراد اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮع ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﮔﺮدد .

Pelei kar kardan shishe balabar sms

 

دانلود اطلاعیه فنی رفع ایراد عملکرد پله ای شیشه بالابر دنا و سمند SMS 
 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1