32657750 -031

سبد خرید
0
سبد خرید خالی می باشد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ رنو کپچر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ TPMS رنو CAPTUR ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز می رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮدروی ﮐﭙﭽﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و روش ﻋﯿﺐ ﯾﺎبی آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ: ﺳﯿﺴﺘﻢ TPMS ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺸﺪار ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﺗﺎﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی...
  • تلفن : 32657750 -031

    فاکس : 32658507-031

    اصفهان - هشت بهشت غربی - کوچه 29 - مجتمع غدیر واحد 3

    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  • 1